จำนอง ขายฝาก บ้าน ที่ดิน   

ดอกต่ำ ได้เงินไว ให้ยอดสูง  

  ** ไม่หักดอกเบี้ยล่วงหน้า ได้เงินเต็ม **   
 
ปรึกษา  คุณเอก   081-6319888 (DTAC 
 081-7521499    (AIS 
สมาชิก

สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่านแลกลิงค์กับเรา


เพียงนำโค้ดด้านล่างไปติดในเว็บท่านแล้วแจ้งกลับมาทางเรา


 
ที่ดิน เขตพื้นที่สีม่วง
แบ่งปันให้เพื่อน เมื่อ 23/01/2013 อ่าน 9260

ที่ดิน เขตพื้นที่สีม่วง

ข้อกำหนด

ที่กำหนดไว้เป็นสีม่วง ให้เป็นที่ดิน ประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า

การใช้ประโยชน์

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินค้า ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรมคลังสินค้า สถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ สำหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของที่ดินประเภทนี้ในแต่ละบริเวณ

ข้อห้ามการใช้ประโยชน์

(๑) สุสานและฌาปนสถานตามกฎหมายว่าด้วยสุสานและฌาปนสถาน
(๒) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
(๓) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงเด็ก
(๔) สถานสงเคราะห์หรือรับเลี้ยงคนชราการใช้ประโยชน์ที่ดินริมฝั่งลำคลองหรือ แหล่งน้ำสาธารณะ ให้มีที่ว่างตามแนวขนานริมฝั่งตามสภาพธรรมชาติของลำคลองหรือแหล่งน้ำสาธารณะ ไม่น้อยกว่า ๖ เมตร เว้นแต่เป็นการก่อสร้างเพื่อการคมนาคมทางน้ำหรือการสาธารณูปโภค